تعویض

7 روز تضمین تعویض کالا ویژه ی مشتریان دستکش بیتا


مدت زمان تعویض کالا:
[7]
روز تضمین تعویض کالا، ویژه ی مشتریان]

مشتریان [نام شرکت/فروشگاه] برای انجام آزمایش کالای خریداری شده تا [تعداد] روز فرصت دارند. در صورتی که کالای خریداری شده دارای ایراد فنی باشد، [نام شرکت/فروشگاه]، کالا را برای آن ها تعویض خواهد نمود. چنانچه کالای مورد نظر در انبار موجود نباشد، مشتریان ارجمند دو انتخاب خواهند داشت؛

1- دریافت کالای مشابه به انتخاب خود
2- انصراف از خرید و دریافت وجه پرداختی

لازم به توضیح است که در هر دو حالت، این پروسه حداکثر ظرف [تعداد] روز کاری انجام خواهد شد. هزینه ی کالای تعویض شده نیز بر عهده ی خود مشتری است.